ALV 18 maart 2020 19.45 uur

Hier kunt u de stukken downloaden m.b.t. het verenigingsjaar 2019.
Wij zien u graag 18 maart 19:45 in de kantine.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur
Laura, André, Marian, Piet en Jacqueline

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 2020

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Algemeen en financieel verslag over het verenigingsjaar 2019
4. Vaststellen begroting 2020
5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
6. Harmonisatie
7. LED-verlichting
8. Jeugd
9. Bestuur en commissies 2020
10. Rondvraag
11. Sluiting

Notulen ALV LTK 24 maart 2019.pdf Financien LTK 2019-2020.pdf Uitnodiging ALV2020 LTK.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 241 882

Address

Sportweg 2
3628 AZ Kockengen