ALV 2021

 ALV 25 november  19.45 uur gaat niet door, we vergaderen (i.v.m. corona) schriftelijk.  

Beste leden, We hadden aanvankelijk de ledenvergadering verplaatst naar 25 november. Na rijp beraad hebben besloten dat we ook dit jaar een schriftelijke vergadering houden. We zien geen goede mogelijkheden om ons aan de coronamaatregelen te houden tijdens een fysieke vergadering, met de huidige beperkingen en sluitingstijden.  

Omdat we graag willen dat iedereen, van 18 jaar en ouder, de mogelijkheid heeft om zijn of haar mening over de diverse onderwerpen te geven, hebben we besloten via deze weg, in combinatie met de stukken die al op de website staan, te verspreiden en jullie om een reactie te vragen.  

Dus: lees de stukken en als je vragen en/of opmerkingen hebt stel ze dan VÒÒR donderdag 2 December, 20.00 uur via [email protected]    

Wij zullen dan reageren op alle vragen en opmerkingen en daarvan een verslag – zie het als notulen – aan alle leden sturen.  

Er zijn een drietal onderwerpen waar een besluit over genomen moet worden.  

1. Aanpassing huishoudelijk reglement

2. Aanpassing baanreglement

3. Aanpassing contributie.  

Wanneer u voor 2 december niet aangeeft dat u bezwaar heeft tegen de voorstellen hierboven genoemd dan gaan we uit van uw instemming.  

We zijn ons ervan bewust dat een echte vergadering meer discussiemogelijkheden geeft, maar we hopen dat deze schriftelijke vorm jullie ook uitnodigt te reageren!

De agenda en alle bijbehorende stukken kunt u vinden op de website www.ltkockengen.nl. Daar ziet u in de menubalk: onder ALV 2021 vindt u alle stukken. Indien u de stukken liever per email ontvangt kunt u een email sturen naar [email protected]  

We hopen komend jaar in maart bij aanvang van het nieuwe seizoen eindelijk weer een ALV te kunnen houden waarbij u fysiek aanwezig kunt zijn 

Agenda Algemene Ledenvergadering 2021:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Financieel verslag
  -             Winst- en verliesrekening en balans
  -             Verslag van de kascontrolecommissie
  -             Goedkeuring financieel verslag
 4. Kas controle commissie
 5. Begroting
 6. Bestuur en bestuursbeleid 2021 / vooruitblik 2022
 7. Vernieuwd Huishoudelijk Reglement
 8. Vernieuwd Baanreglement
 9. Commissies 2021
 10. Organisatie Bar
 11. Voorstel contributie verhoging
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
  De vergadering zal na een door de voorzitter ter vergadering te bepalen agendapunt eventueel worden onderbroken door een pauze.

 
De vergaderstukken bestaan uit:
-             presentatie ALV in powerpoint
-             Balans ultimo 2020 en 2019
-             winst- en verliesrekening 2019 en 2020 en begroting 2020 en 2021
-             vernieuwd Huishoudelijk Reglement
-             vernieuwd Baanreglement
-             voorstel contributie verhoging

Huishoudelijk Reglement LT Kockengen_november2021.docx Baanreglement LT Kockengen_oktober2021.docx LT Kockengen begroting 2021.pdf LT Kockengen Balans ultimo 2020 & 2019.pdf ALV 2021_presentatie.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 241 882

Address

Sportweg 2
3628 AZ Kockengen

KVK-nummer

40476241