Clubdienstenregeling

Het Clubdienstenschema en de lijst met weekcaptains kun je vanaf Maart onderaan deze pagina downloaden in PDF.

Wisselen of betaalde vervanging clubdienst
Mocht blijken dat je toch niet in de gelegenheid bent om je de geplande dienst te vervullen, dan kun je zelf een vervanger regelen. Dit door een dienst te wisselen of door iemand te benaderen die (eventueel tegen betaling) de dienst overneemt.   U moet zelf contact opnemen met één van de leden om afspraken te maken voor het overnemen van uw clubdienst.

Invallijst voor de tennisbardiensten:  

 

Geef tijdig aan de weekcaptain door wie uw clubdienst overneemt!
Mocht u zelf of uw vervanger niet op komen dagen voor de clubdienst, dan is dat uw verantwoordelijkheid en dan zal er door de penningmeester een rekening van € 75,00 naar u gestuurd worden. Zie verder de informatie onder het hoofdstuk “boeteregeling” in dit document.

Overzicht overname clubdienst tegen betaling:

Prijs wordt door u zelf afgesproken met de persoon die uw bardienst gaat overnemen, hierbij moet u rekening houden met een richtprijs van 35,- á 40,- per overname.

Ben je Seniorlid en wil je op dit lijstje, stuur dan een mail naar [email protected] Indien er nog aanmeldingen zijn voor betaalde bardienst, zullen wij deze opnemen in het Clubdienstenboekje.

Criteria clubdiensten
Bij de clubdienstenplicht worden de volgende criteria gehanteerd:

  • Ieder clubdienstdraaiend lid moet voldoen aan clubdienstplicht per seizoen.
  • Deelt u uzelf niet in voor het einde van de sluitingsdatum dan wordt u ingedeeld naar inzicht van de barcommissie.  
  • Leden onder de 18 hebben vrijstelling van clubdienst.
  • Niet spelende leden en donateurs hebben vrijstelling van clubdienst.
  • 75+ leden hebben vrijstelling van clubdiensten.

Boeteregeling

Als seniorlid van de L.T.K. heeft u de plicht om per seizoen gemiddeld 8 uur aan clubdiensten te draaien. Via de online planner heeft u zelf  de mogelijkheid gehad om te kunnen bepalen wanneer u een clubdienst draait. Mocht blijken dat u toch geen clubdienst kunt draaien, dan dient u zelf voor vervanging te zorgen en de wijziging door te geven aan de weekcaptain. Mocht u zelf of uw vervanger niet op komen dagen voor de clubdienst, dan is dat uw verantwoordelijkheid en zal er door de penningmeester € 75,00 bij u in rekening brengen. Als u deze rekening niet (tijdig) betaald, kunnen er door het bestuur zwaarwegende maatregelen worden getroffen, die tot royement kunnen leiden. Indien er tijdens een bardienst sprake is van slecht (tennis)weer, dan kunt u contact opnemen met de weekcaptain. Hij/zij zal het besluit over de voortgang van de bardienst nemen. De weekcaptain is de enige die deze beslissing mag nemen. Stopt u met uw bardienst vanwege het slechte weer, zonder daarover de weekcaptain in te lichten dan zal dat ook als verzuim worden gezien en zal eveneens een rekening volgen. Wanneer u twee keer uw clubdienst niet nakomt, zal dat u dus € 150,00 kosten. Zowel uw portemonnee, als uw clubgenoten, zijn hier niet bij gebaat!

Alarm

De kantine is voorzien van een alarminstallatie. Om deze alarminstallatie zijn functie als beschermer der inboedel en geneugten des LTK’s ten volle te laten vervullen is het van belang dat er op een correcte manier met deze installatie omgegaan wordt. Er zijn slechts een aantal sleutels in omloop om het alarm in en uit te schakelen. Deze sleutels zijn niet eenvoudig te dupliceren, dus ga er alstublieft zorgvuldig mee om.

De bestuurskamer, de kantine en de keuken zijn voorzien van bewegingsmelders. Het halgedeelte en de kleedkamers zijn ‘vrij gebied’. U kunt dus met een voordeursleutel ook buiten de bardiensturen om gebruik maken van de sanitaire voorzieningen van ons clubgebouw. Als je bardienst hebt, haal je als vanouds de sleutels met  het wisselgeld op bij de dienstdoende weekcaptain.  

Aan deze sleutelbos zit ook de alarmsleutel (een sleutel met vier gaatjes in het insteekgedeelte). Pas bij het openen van het kantinegedeelte (of de bestuurskamer) wordt de alarminstallatie geactiveerd. Je hoort dan een ononderbroken ‘piep’. De schakelkast om de alarminstallatie uit te zetten zit, als je de kantine inkomt, aan de rechtermuur naast het bord met de ereleden.

Om het alarm uit te schakelen, daar heb je ongeveer 15 seconden voor, stop je de sleutel in het daarvoor bedoelde sleutelgat en draait deze volledig naar rechts en weer terug tot het midden. Er gaat nu een groen lampje branden ten teken dat het alarm uitgeschakeld is. De piep houdt op.  

Mocht je onverhoopt te laat zijn of door een andere manier het alarm in werking zetten, dan gaat er een sirene loeien. Om deze sirene uit te zetten voer je gewoon de sleutelhandeling uit zoals die hierboven is beschreven.

Na je bardienst is het natuurlijk de bedoeling dat je het alarm weer activeert. Voor dat dit gebeurt moeten de deuren van de bestuurskamer, van het voorraadgedeelte van de bar en van de keuken dicht zijn. Om het alarm aan te zetten steek je de sleutel uiteraard weer in de schakelkast. Je draait de sleutel (weer) volledig naar rechts en terug naar het midden. Er klinkt een continue piep ten teken dat het alarm aan staat. Je hebt nu ongeveer dertig seconden om de kantinedeur te sluiten. Na zo’n dertig seconden stopt de piep.    

Géén mogelijkheid bardienstoverdracht op sluitingstijd.     

  • Het clubhuis wordt afgesloten door degene die de bardienst die avond verzorgt; 
  • Het clubhuis wordt om 00.30 uur afgesloten; Degene die de bardienst die avond verzorgt mag naar eigen inzicht tot uiterlijk 1.00 uur het clubhuis open houden, maar is daar niet toe verplicht!
  • Later afsluiten is niet toegestaan, mits dit anders is vermeld in de bardienstplanning.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 40865066

Adres

Sportweg 2
3628 AZ Kockengen

KVK-nummer

40476241