Lidmaatschap

Bij LT Kockengen doen we er alles aan om er telkens weer een sportief en gezellig seizoen van te maken. Daarom zullen er tijdens het seizoen diverse activiteiten georganiseerd worden, voor meer informatie zie onze activiteitenagenda.
 
Wil je lid worden, en wil je na het bezoeken van deze site meer informatie, dan kun je een mailtje sturen naar de ledenadministratie. Tevens wordt er aan het begin van het seizoen een introductieavond gehouden voor nieuwe leden. Je kunt dan vrijblijvend komen kijken op onze club, en andere nieuwe leden ontmoeten.
 
In principe kan je op elk moment in het jaar lid worden. na 1 juli rekenen we 50% van de prijs.
 
Wil je je aanmelden als nieuw lid? 
 
Via de mail: [email protected]
 
leeftijd bereikt in 2020  
0 t/m 12 €    40,00
13 t/m 17 jaar €    65,00
18 en 19 jaar €    97,00
20 en 21 jaar €  130,00
22 jaar en ouder €  165,00
Niet spelend lid €  28,00
All-in-1 jeugd

€   240,00 (lidmaatschap+ tennistraining)

Mogelijkheid om in 10 termijnen te betalen

 
Introduceren
Voor geïnteresseerden die (nog) geen lid zijn, maar toch (eerst) eens willen komen spelen op één van onze vier Red Court all weather banen en om de sfeer te proeven kan er een introductiekaartje à € 2,50 per dag gekocht worden in de kantine van onze vereniging, is er niemand aanwezig dan kun je 2,50 achterlaten in de brievenbus. Iemand mag maximaal 3 keer geïntroduceerd worden.
 
(Adres)wijzigingen
Wijzigingen in woonadres, telefoonnummer, e-mailadres dan wel andere relevante gegevens kunnen worden doorgegeven aan de ledenadministratie.
 
Beëindiging lidmaatschap
Als je je lidmaatschap wilt opzeggen voor het volgende seizoen dan moet je dit vóór 31 december (schriftelijk) melden aan de ledenadministratie LT Lockengen per adres Heicop 29B, 3628AD Kockengen.
 
De Leden
Het ledenaantal is aan een maximum gebonden. In navolging van de tennisbond (KNLTB) houden we het getal van 90 leden per baan aan. Dat getal ligt niet muurvast, maar is een richtlijn. Wanneer de aanmelding van jeugdleden groot is, schuift het wat op en dat geldt ook wanneer partners van leden zich als lid aanmelden. In de praktijk houden we een maximum van 360 leden incl. jeugdleden aan. Meer kan niet, dan wordt het te druk en worden de wachttijden te lang.. 
 
In 2019 zijn er ongeveer 210 leden, er is dus nog voldoende ruimte om lid te worden. Ken je nog niet zoveel mensen dan raden we je aan om eens mee te doen met de tossavond, of meld je aan voor een commissie om actief aan het verenigingsleven deel te nemen!
 
De toenooien die gespeeld worden zijn voor alle niveaus en worden op sterkte ingedeeld. Wees dus ook niet bang om je hiervoor in te schrijven. 
 
Als je nog meer vragen hebt neem dan contact met ons op! Kijk even bij Bestuur en commissies wie je moet hebben!
 
Naast deze website kun je ons ook volgen op Facebook en Twitter.
 
Meerjarenpas
NIEUW: meerjaren KNLTB ledenpas
De KNLTB wil samen met de bijna 1.700 tennisverenigingen streven naar een zo duurzaam mogelijk tennisklimaat. Verenigingen worden gestimuleerd te verduurzamen en daar wil de KNLTB zelf ook een bijdrage aan leveren. Om die reden introduceert de bond dit jaar de meerjaren ledenpas: een pas die langer dan één jaar meegaat en waar dus ook geen jaartal meer op staat. De overstap naar de meerjaren ledenpas, die in februari/maart voor alle leden aan de verenigingen wordt geleverd, heeft nog een belangrijke wijziging tot gevolg: 
 
Belangrijkste wijziging voor deelname competities en toernooien
De opvallendste aanpassing ten opzichte van voorgaande ledenpassen is, naast het verdwijnen van het jaartal, het ontbreken van de speelsterktes. Vanaf 2019 geldt dan ook niet de ledenpas, maar het spelersprofiel op MijnKNLTB.nl als bewijs voor het lidmaatschap en jouw speelsterktes. Daarnaast heb je je ledenpas nog steeds nodig voor jouw bondsnummer en identificatie tijdens competities en toernooien.
 
Verder weinig veranderingen
Met de meerjaren ledenpas kan je verder probleemloos inloggen op het digitale KNLTB Afhangbord om een baan te reserveren. Ook is bij een aantal tennisverenigingen de aansturing van de ledverlichting gekoppeld aan het Afhangbord, waardoor leden de verlichting kunnen bedienen met de ledenpas. Hiervoor heeft invoering van de meerjaren ledenpas evenmin gevolgen. Aan de toegankelijkheid van tennisparken met de ledenpas verandert vooralsnog niks. Hetzelfde geldt voor het gebruik van een kassasysteem.
 
Tot slot: Deze meerjaren ledenpas is 2 jaar geldig. Wanneer de pas verloopt ontvang je automatisch via jouw vereniging een nieuwe pas. Vergeet dus niet om aan het einde van het seizoen je pas goed te bewaren voor volgend jaar!
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 241 882

Address

Sportweg 2
3628 AZ Kockengen

KVK-nummer

40476241