Lidmaatschap

Bij LT Kockengen doen we er alles aan om er telkens weer een sportief en gezellig seizoen van te maken. Daarom zullen er tijdens het seizoen diverse activiteiten georganiseerd worden, voor meer informatie zie onze activiteitenagenda.
 
Kennismaken met tennis
Voor geïnteresseerden die (nog) geen lid zijn, maar toch (eerst) eens willen komen spelen op één van onze vier Red Court all weather banen en om de sfeer te proeven kan er een introductiekaartje à € 5,- per dag gekocht worden in de kantine van onze vereniging, is er niemand aanwezig dan kun je €5,- achterlaten in de brievenbus. Iemand mag maximaal 3 keer geïntroduceerd worden.
 
Lid worden
Wil je lid worden, en wil je na het bezoeken van deze site meer informatie, dan kun je een mailtje sturen naar de ledenadministratie. In principe kan je op elk moment in het jaar lid worden. Na 1 juli rekenen we 50% van de prijs. 
Via de mail (ledenadministratie): [email protected]
 
Lidmaatschapkosten
 
leeftijd bereikt in 2020  
0 t/m 12 €    40,00
13 t/m 17 jaar €    65,00
18 t/m 21 jaar €  130,00
22 jaar en ouder €  165,00
Niet spelend lid €    28,00
All-in-1 jeugd

€  260,00 (lidmaatschap+ tennistraining)
Mogelijkheid om in 2 termijnen te betalen

 
(Adres)wijzigingen
Wijzigingen in woonadres, telefoonnummer, e-mailadres dan wel andere relevante gegevens kunnen worden doorgegeven aan de ledenadministratie.
 
Maximum aantal leden
Het ledenaantal is aan een maximum gebonden. In navolging van de tennisbond (KNLTB) houden we het getal van 90 leden per baan aan. Dat getal ligt niet muurvast, maar is een richtlijn. Wanneer de aanmelding van jeugdleden groot is, schuift het wat op en dat geldt ook wanneer partners van leden zich als lid aanmelden. In de praktijk houden we een maximum van 360 leden incl. jeugdleden aan. Meer kan niet, dan wordt het te druk en worden de wachttijden te lang. Er is op dit moment geen wachtlijst.
 
Beëindiging lidmaatschap
Als je je lidmaatschap wilt opzeggen voor het volgende seizoen dan moet je dit vóór 31 december (schriftelijk) of per email te melden aan de ledenadministratie:
per adres Sportweg 2, 3628AZ Kockengen of per mail [email protected]
 
 
Voor aanvang van het seizoen en gedurende het seizoen bereiken ons regelmatig meldingen dat leden om verschillende redenen niet meer kunnen spelen en graag de door hen betaalde contributie geheel of gedeeltelijk gerestitueerd zouden zien. Dergelijke verzoeken worden binnen het bestuur besproken en wel of niet gehonoreerd. Het lijkt ons goed om voor alle leden duidelijk te maken wat de regels zijn, die het bestuur vanaf heden zal hanteren.
 
  • Opzegging van het lidmaatschap dient voor 31 december te geschieden.
  • Leden, die opzeggen na 31 december, maar voor 31 januari van het nieuwe seizoen, zijn €25 verschuldigd. Leden, die opzeggen tussen 31 januari en 1 april van het nieuwe seizoen zijn €50 verschuldigd. Eventueel reeds betaalde contributie wordt in zijn geheel gerestitueerd onder inhouding van het verschuldigde bedrag.
  • Opzegging van het lidmaatschap vanaf 1 april van het nieuwe seizoen is niet mogelijk en contributies worden niet gerestitueerd tenzij het bestuur anders beslist.
  • Opzegging van jeugd lidmaatschappen na 1 januari i.o.m. het bestuur i.v.m. het All-in pakket. 

De bedragen worden aangepast indien de contributiebijdragen wijzigen.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 40865066

Adres

Sportweg 2
3628 AZ Kockengen

KVK-nummer

40476241