Vrienden van de tennis

“Vrienden van de TENNIS”

Vrienden van de TENNIS’ is voor leden en niet-leden die onze vereniging een warm hart toedragen. De ‘Vrienden van de TENNIS’ investeert in extra faciliteiten in en om het clubhuis.  

De bijdrage aan de ‘Vrienden van de TENNIS’ bedraagt jaarlijks € 50,- per lid of fan of   € 100,-- per bedrijf.

Leden van de ‘Vrienden van de TENNIS’ worden vermeld op het ‘Vrienden van de TENNIS’ bord.

Wilt u meer geven, dan is dat uiteraard welkom. U kunt zelf het bedrag kiezen dat u zou willen bijdragen.

Lid worden van de ‘Vrienden van de TENNIS’

Via mail: [email protected] of aan de bar o.v.v. je naam en/of bedrijfsnaam en logo van je bedrijf. Plus de keuze waar het geld aan besteed mag worden. Voor 2021is er de keuze tussen:  

1.    Aantrekkelijk lidmaatschap voor nieuwe jeugdleden per 1 januari 2021

2.    Twee verhoogde tribune banken bij baan 3.  

Het lidmaatschap  

Deelname is per kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk of per email, uiterlijk per 1 november.

Belastingvoordeel

De ‘Vrienden van de TENNIS’ faciliteert schenken aan de vereniging met belastingvoordeel op basis van een periodieke schenking. Het gaat bij een periodieke schenking om een schenking van een vast bedrag voor minimaal 5 jaar. Deze leg je vast in een onderhandse schenkingsovereenkomst. 

Meer informatie over de aftrekbaarheid van de periodieke gift vindt u op de website van de Belastingdienst.

De onderhandse schenkingsovereenkomst kunt u downloaden via deze link.

Vul de formulieren in volgens de bijgeleverde toelichting en stuur deze rechtsgeldig ondertekend per post of per e-mail aan de secretaris. U ontvangt een door de vereniging ondertekende versie retour. 

Omdat u een deel van uw gift terugkrijgt van de Belastingdienst, kost het u netto minder om de club te steunen, of u kunt ervoor kiezen om ca. € 160,- te schenken, terwijl het u netto toch maar € 100,- kost.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 346 241 882

Address

Sportweg 2
3628 AZ Kockengen