Vrienden van de tennis

Vrienden van de TENNIS’ is voor leden en niet-leden die onze vereniging een warm hart toedragen. De ‘Vrienden van de TENNIS’ investeert in extra faciliteiten in en om het clubhuis.   De bijdrage aan de ‘Vrienden van de TENNIS’ bedraagt jaarlijks € 50,- per lid of fan of   € 100,-- per bedrijf. Leden van de ‘Vrienden van de TENNIS’ worden vermeld op het ‘Vrienden van de TENNIS’ bord. Wilt u meer geven, dan is dat uiteraard welkom. U kunt zelf het bedrag kiezen dat u zou willen bijdragen. 

Het 'Vrienden'lidmaatschap  
Deelname is per kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk of per email, uiterlijk per 1 november. WIl jij vrienden van de gezelligste tennisvereniging worden, dan kunt u dat doorgeven door te mailen naar [email protected] o.v.v. je naam en/of bedrijfsnaam en logo van je bedrijf. 

Belastingvoordeel
De ‘Vrienden van de TENNIS’ faciliteert schenken aan de vereniging met belastingvoordeel op basis van een periodieke schenking. Het gaat bij een periodieke schenking om een schenking van een vast bedrag voor minimaal 5 jaar. Deze leg je vast in een onderhandse schenkingsovereenkomst. 

Meer informatie over de aftrekbaarheid van de periodieke gift vindt u op de website van de Belastingdienst.

De onderhandse schenkingsovereenkomst kunt u downloaden via deze link.

Vul de formulieren in volgens de bijgeleverde toelichting en stuur deze rechtsgeldig ondertekend per post of per e-mail aan de secretaris. U ontvangt een door de vereniging ondertekende versie retour. 

Omdat u een deel van uw gift terugkrijgt van de Belastingdienst, kost het u netto minder om de club te steunen, of u kunt ervoor kiezen om ca. € 160,- te schenken, terwijl het u netto toch maar € 100,- kost.   

Vrienden van de tennis .docx

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 40865066

Adres

Sportweg 2
3628 AZ Kockengen

KVK-nummer

40476241