Criteria clubdiensten

Bij de clubdienstenplicht worden de volgende criteria gehanteerd:

  • Ieder clubdienstdraaiend lid moet voldoen aan clubdienstplicht per seizoen.
  • Deelt u uzelf niet in voor het einde van de sluitingsdatum dan wordt u ingedeeld naar inzicht van de barcommissie.  
  • Leden onder de 18 hebben vrijstelling van clubdienst.
  • Niet spelende leden en donateurs hebben vrijstelling van clubdienst.
  • 75+ leden hebben vrijstelling van clubdiensten.

Instructie bardiensten

  • Checklist voor het draaien van een bardienst hangt op de deur van de keuken. Neem deze goed door bij aanvang en afsluiting van je bardienst.

Boeteregeling
Als seniorlid van de L.T.K. heeft u de plicht om per seizoen gemiddeld 8 uur aan clubdiensten te draaien. Via de online planner heeft u zelf  de mogelijkheid gehad om te kunnen bepalen wanneer u een clubdienst draait. Mocht blijken dat u toch geen clubdienst kunt draaien, dan dient u zelf voor vervanging te zorgen en de wijziging door te geven aan de weekcaptain. Mocht u zelf of uw vervanger niet op komen dagen voor de clubdienst, dan is dat uw verantwoordelijkheid en zal er door de penningmeester € 75,00 bij u in rekening brengen. Als u deze rekening niet (tijdig) betaald, kunnen er door het bestuur zwaarwegende maatregelen worden getroffen, die tot royement kunnen leiden. Indien er tijdens een bardienst sprake is van slecht (tennis)weer, dan kunt u contact opnemen met de weekcaptain. Hij/zij zal het besluit over de voortgang van de bardienst nemen. De weekcaptain is de enige die deze beslissing mag nemen. Stopt u met uw bardienst vanwege het slechte weer, zonder daarover de weekcaptain in te lichten dan zal dat ook als verzuim worden gezien en zal eveneens een rekening volgen. Wanneer u twee keer uw clubdienst niet nakomt, zal dat u dus € 150,00 kosten. Zowel uw portemonnee, als uw clubgenoten, zijn hier niet bij gebaat!

Géén mogelijkheid bardienstoverdracht op sluitingstijd.     

  • Het clubhuis wordt afgesloten door degene die de bardienst die avond verzorgt; 
  • Het clubhuis wordt om 00.30 uur afgesloten; Degene die de bardienst die avond verzorgt mag naar eigen inzicht tot uiterlijk 1.00 uur het clubhuis open houden, maar is daar niet toe verplicht!
  • Later afsluiten is niet toegestaan, mits dit anders is vermeld in de bardienstplanning.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 40865066

Adres

Sportweg 2
3628 AZ Kockengen

KVK-nummer

40476241